Danışma Hattı: 0800 314 10 13

Garanti Kapsamı

Garanti Kapsamı

A) ÇAMSAN Laminat Parke garantisi Parkelam, Parkelam Lock,
Parke Slim ürünlerinin Laminat yüzeyinin aşınmaya karşı direncini kapsamaktadır.

GARANTİ SÜRESİ

Konutlarda; 10 yıl,       İşyerleri için; 5 yıl

B)  Belirtilen Garanti şartları, Garanti belgesinin ibrazı halinde geçerlilik kazanır.
Malzeme teslim alınırken satıcı firmadan fatura ile satıcı tarafından tam doldurulmuş
ve satıcı firmaca imzalanarak kaşelenmiş olan Garanti belgesi mutlaka istenmeli
ve söz konusu belge belirtilen garanti süresince saklanmalıdır.

C) Satıcı firma kaşe ve imzası ile fatura ve teslim tarihleri belirtilmemiş Garanti belgesi
ibraz edilemediği taktirde garanti şartları geçersizdir.

Geçerli bir garanti belgesi ibrazında dahi kullanım ve uygulama (montaj) talimatında
belirtildiği şekilde kullanılmamasından ortaya çıkan ve aşağıda tanımlanan konular
GARANTİ KAPSAMINA girmez.

a)    Parkelam üzerine zımpara, sistre ve cila uygulaması,

b)    Parkelamın yangın, zelzele, su baskını, belli süre su içinde kalması vb doğal afetlere maruz kalması.

c)    Sauna, banyo, tuvalet, açık teras vb. ıslak zeminlere döşeme yapılması,

d)    Uygulama ( montaj) talimatında belirtilen kurallara uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan problemlerde

e)    Döşeme işlemi yapılacak zeminin yine uygulama (montaj) talimatında belirtilen kurallara
uygun olmaması durumunda

f)     Yanlış montaj,sökme ve tahribat sonucu meydana gelebilecek aşınma,kırılma ve çizilme olması

g)    Panellere uygun olmayan baskı, darbe ve mekanik zarar verilmesi

h)    Uygulama talimatına (Montaj) uygun olmayan döşeme neticesinde ortaya çıkan sorunlardan
montajı yapan Bayi sorumludur.

i)      Montaj işleminden önce Parkelam döşenecek konut veya işyerinin zemininin kontrolü
Parkelam Bayisine ait olup uygulama talimatına aykırı durum olduğu takdirde müşteriye bilgi vermeli,
müşteri ısrarcı olduğu takdirde müşteriden yazılı belge almak zorundadır.
Aksi takdirde zemin yapısı ile ilgili doğacak sorunlardan Bayi sorumludur.

j)  Asit ve benzeri kimyasal kullanarak yüzeyin bozulması durumunda ürün garanti kapsamına girmez

k)  Metal, taş parçaları malzemeyi çizebilir Bu nedenle ürün kullanıcı tarafından
bu tür malzemelere karşı korunmalı..

I)  Binanın duvar ve pencere kenarlarından su alması veya su basması durumunda
yine ürün garanti kapsamına girmez

m)   Merdiven basamaklarında kullanılmamalıdır. Bunun yerine basamak için üretilen
ve kenarı korunmuş malzeme isteyin.

n)   AC3-31. sınıf ve AC4-32 sınıf ürün kullanım yerleri yukarda belirtilmiştir.
Belirtilen bu duruma aykırı olarak yapılan döşeme işlemi garanti kapsamına girmez.
Örneğin. 31 sınıf bir malzemenin insan hareketin yoğun olduğu iş yerlerinde kullanılması
veya 32.sınıf ürünün insan hareketinin çok yoğun olduğu alanda (işyeri-iş merkezi)
kullanılması ve 31 .sınıf ile 32 sınıf ürünlerinin karışık döşenmesi gibi.